Ja, ik wil lid worden van Popkoor Spot-On!

  Ik heb de aan mij per e-mail toegestuurde notities Huishoudelijk reglement en Privacybeleid gelezen en ben hiermee akkoord.

  Doorlopende Euro-incassomachtiging
  Ik geef toestemming aan Popkoor Spot-On! om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank om een bedrag van mijn rekening af te schrijven wegens ‘lidmaatschap’ en mijn bank om doorlopend een bedrag van mijn rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Popkoor Spot-On!. Als je het niet eens bent met deze afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met jouw bank. Vraag jouw bank naar de voorwaarden. Naam incassant: Popkoor Spot-On! Adres incassant: Costerstraat 1 Postcode incassant: 1814 DG Woonplaats incassant : Alkmaar Incassant ID : NL33ZZZ742054630000 Kenmerk machtiging: (= lidnummer)

  Hierbij onderteken ik deze doorlopende Euro-incassomachtiging

  Ik geef toestemming om de gegevens die ik hier heb ingevoerd op te slaan en te gebruiken voor mijn inschrijving.

  Popkoor Spot-On! gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Meer daarover in onze privacyverklaring.