Variatie in the spotlights

Popkoor Spot-On! is een ambitieus koor dat meerstemmige arrangementen ten gehore brengt. Het repertoire wordt bepaald door een muziekcommissie en bestaat voornamelijk uit Engelstalige popsongs. Wij willen een gevarieerd repertoire neerzetten: van klein en ingetogen tot swingend met ruimte voor solisten en kleine groepjes.

Spot-On performance

Popkoor Spot-On! streeft ernaar om geregeld op te treden en dan het repertoire “Spot-On” neer te zetten, zodat het een feest is om naar te luisteren èn te kijken! Deel jij deze ambitie? Dan is Popkoor Spot-On! misschien iets voor jou! Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen, die plezier uitstralen in het zingen en beschikken over een redelijke zangstem, muzikaal geheugen, toon- en ritmegevoel.

Voorbereid naar de repetitie

Door serieus te repeteren in een goede, ontspannen sfeer willen we het beste uit jezelf en het koor halen. Wij verwachten dat je bereid bent om thuis met behulp van muziekbestanden en bladmuziek jouw partijen in te studeren. Tijdens de repetities wordt alles samengebracht en worden de muzikale puntjes op de i gezet. Daarnaast wordt tijdens de repetities gewerkt aan choreografie, zodat het een zingend èn swingend geheel wordt.

Praktische informatie

Popkoor Spot-On! repeteert op woensdagavond van 20.00-22.00 uur onder  inspirerende leiding van gediplomeerd dirigent Brenda Stolk. Pianist Martijn Adrichem zorgt voor de muzikale begeleiding tijdens de repetities. We repeteren in Wijkcentrum Wijkwaard te Alkmaar, waar ook een bar aanwezig is voor een gezellige derde helft tot 23.30 uur.

Popkoor Spot-On! is georganiseerd in een vereniging, waarbij het bestuur samen met koorleden allerlei zaken regelt en organiseert. De contributie bedraagt €7,25 per repetitie en wordt per kwartaal via een automatische incasso voldaan.

Auditie

Bij Popkoor Spot-On! geldt en leeftijdsgrens van 18-55 jaar voor nieuwe leden. Eenmaal lid van het koor is deze leeftijdsgrens niet meer van toepassing, Om lid te kunnen worden van ons koor wordt een auditie gevraagd. Deze auditie bestaat uit een aantal zangoefeningen: je hoeft dus vooraf geen nummer in te studeren! Periodiek is er gelegenheid om voorafgaand aan de repetitie een auditie te doen en aansluitend een repetitie mee te draaien. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Tijdens de auditie wordt gelet op stemgebruik, uitspraak, inlevingsvermogen, ritmegevoel, zangtechniek en muzikaal geheugen. Het aantal leden waar Popkoor Spot-On! naar streeft is 50 tot maximaal 80. Ten behoeve van een goede balans tussen de stemgroepen wordt het aantal leden per stemgroep gemaximeerd. Indien een stemgroep vol is, wordt een wachtlijst gecreëerd. 

Is Popkoor Spot-On! iets voor jou? Vul dan het aanmeldformulier in. Wij zullen je dan uitnodigen voor het eerstvolgende auditiemoment.