Popkoor Spot-On! respecteert de privacy van de gebruikers van website www.popkoorspot-on.nl en behandelt de persoonsgegevens die de gebruiker (via contactformulieren en/of e-mail) aan Popkoor Spot-On! verstrekt altijd zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe Popkoor Spot-On! omgaat met de door jouw verstrekte gegevens op de website.

Doelen gegevensverwerking

Popkoor Spot-On! kan persoonsgegevens over jou verwerken, omdat je deze zelf bij het invullen van contactformulieren op de website en/of per e-mail aan ons verstrekt. Popkoor Spot-On! verwerkt jouw persoonsgegevens om:

  • Contact (telefonisch/e-mail) met je te kunnen opnemen om te reageren op informatieaanvragen
  • Jouw aanmelding voor een auditie te verwerken
  • Jouw inschrijving van het lidmaatschap te verwerken
  • Naar aanleiding van bovenstaande met jou te communiceren

Popkoor Spot-On! bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Er worden geen overeenkomsten afgesloten met derden die de persoonsgegevens willen benutten voor eigen gebruik. Popkoor Spot-On! maakt geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken.

Rechten gebruikers

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@popkoorspot-on.nl. Popkoor Spot-On! zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Beveiligen persoonsgegevens

Popkoor Spot-On! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daartoe maken we gebruik van firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien  je meer informatie wenst over de beveiliging van door Popkoor Spot-On! verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@popkoorspot-on.nl

Copyright © 2019 Popkoor Spot-On! Alle rechten voorbehouden. Januari 2019